.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

Thanks
for your vote 👍

X


توسعه دهنده
توسعه دهنده - LISAP - رنگ مو توسعه دهندگان

Rate this product:


1 click

توسعه دهنده
LISAP - رنگ مو توسعه دهندگان


10/20/30/40 جلد

امولسیون خامه با لانولین الکلهای خوب. تضمین استفاده سیستماتیک آن را با رنگ آميزي و destaining LISAP:
1-هیدراتاسیون طبیعی
2-توافق نرم کننده خوب
3-نفوذ رنگ بهتر
4. بهترین مو ثبات رنگ در طول زمان
بسته بندی: پاسخ 10 حجم: 1000 میلی لیتر بطری; توسعه دهنده 20/30/40 حجم: بطری 125 و 1000 میلی لیتر.

X

privacy