2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


SYSTEM STRAIGHT
SYSTEM STRAIGHT - CAPILLUM - اتو مو

SYSTEM STRAIGHT
CAPILLUM

کرم

برای مو طبیعی و یا رنگ

تعداد طبیعی دائمی صاف CREAM اطلاعات
برای موهای طبیعی و قوی است.

تعداد دائمی صاف CREAM رنگی
برای موهای رنگ ، سفید شده (تا 30٪) و حساس. کرم صاف بازسازی درجه بالا.
عالی زمانی که در هر دو سرد و گرم ، استفاده می شود با حمایت از بشقاب. با در دسترس بودن هر دو اکسید و احیاء درون کرم خنثی سازی را دریافت چسبندگی بیشتر در ساقه با آب که برگ های مو نرم و براق است.
ظرف : 200 میلی لیتر لوله

Related

privacy policy