.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

محصولات برای آرایشگری
HAIR THINKING

HAIR THINKING

D- گیره یا قلاب زدن HAIR THINKING برس مو
برس مو

D- گیره یا قلاب زدن

برای سالها، بسیاری از طراحان حجم و فر ایجاد شده با حرارت دادن این قلم ها و سپس ترک آنها را به خنک در ...

اطلاعات محصول

X

privacy