.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

Thanks
for your vote 👍

X


رشته IN HAIR طبیعی با کراتین
رشته IN HAIR طبیعی با کراتین - ANGEN'S - فرمت برای مو

Rate this product:


0 click

رشته IN HAIR طبیعی با کراتین
ANGEN'S - فرمت برای مو


CIOCCHE IN CAPELLI NATURALI CON CHERATINA

تعداد مجعد مو
طول موجود :
سیستمهای اطلاعات هنر AE1500R. 55/60 سانتی متر.

COLORS


1B ، 2، 4 ، 6، 8 ، 10، 12 ، 14، 17، 26، 27، 32، 33، 35 ، 130 ، DB3 ، DB4.

X

privacy