.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

محصولات برای آرایشگری
ZETAVEL

ZETAVEL

LEVEX ZETAVEL رنگ مو
رنگ مو

LEVEX

تعداد LEVCOLOR INIUM تکنیک های رنگ خط رنگ که شامل : LEVCOLOR INIUM فن آوری تصفیه رنگ مو میل. یک مفهوم است که متناس...

اطلاعات محصول
LEVEX ZETAVEL سفید کننده مو
سفید کننده مو

LEVEX

تعداد DECOLORANTE PH - INIUM فشرده محصولات ، فرمول غیر فرار. حفظ رطوبت در طول فرایند با رنگدانه های آبی تر تن...

اطلاعات محصول
LEVEX ZETAVEL رنگ مو توسعه دهندگان
رنگ مو توسعه دهندگان

LEVEX

تعداد DETECTOR SOFT و PH OXICREAM - INIUM DETECTOR INIUM SOFT یک آشکارساز و تثبیت کننده در کرم آشکار غلظت کم و با غلظت مناس...

اطلاعات محصول

X

privacy