2018
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย


บ้าอิตาเลีย
บ้าอิตาเลีย - AMJ CHARLSON - ผม พัฒนา สี

บ้าอิตาเลีย
AMJ CHARLSON

นักพัฒนาครีมครีม

ผสมเพื่อเสริมการประยุกต์ใช้สีครีม แม้หลังจากที่เวลานานรักษาปริมาณเดิม อยู่ในระดับ 10-20-31-40 จากไดรฟ์ข้อมูล
บรรจุภัณฑ์:ขวด 1000 มล.