2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


EMULSIONDOR EUROTYPE
EMULSIONDOR EUROTYPE - DIKSON - Tóc phát triển màu

EMULSIONDOR EUROTYPE
DIKSON

oxy hóa nhũ tương có mùi thơm màu sắc và đổi màu. Công thức ổn định tính chuyên nghiệp cao. Sử dụng chuyên nghiệp.

gói :

• 10 khối lượng và 980 chai 250 ml.

• 20 chai khối lượng 125, 250, 980 và 2 lít thùng.

• 30 chai khối lượng 125, 250, 980 và 2 lít thùng.

• 40 chai khối lượng 125, 250, 980 và 2 lít thùng.

privacy policy