2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


قیچی خلقت PININ
قیچی خلقت PININ - PININ - آرایش مو لوازم جانبی

قیچی خلقت PININ
PININ

طراحی و برنامه ریزی

با تشکر از تجربه بیش از نیم قرن به دست آورده است و هنوز هم یک فعالیت کار را برای 90 ٪ به صورت دستی انجام ، PININ قادر به ایجاد خطوط و موارد شخصی ، از طراحی و درمانهای خاص است، با پالایش تمام تلاش و توجه به جزئیات. شرکت خوشحال برای قرار دادن تخصص خود را در اختیار شما برای حل هر گونه مشکل است.

تعداد SHARP
خدمات ایجاد شده برای کسانی که مشکلات شربننج ، تعمیر و یا به سادگی برای یک بررسی کامل از آیتم های برش آن PININ بلکه مارک های دیگر داشته باشد.
خدمات ارائه شده :
• تمیز کردن
• نوار مخرب های تضمین
• تبدیل تعمیر /> بازپرداخت تضمین شده در 5 روز کاری (به استثنای حمل و نقل).

privacy policy