2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


Nutrilux
Nutrilux - INTERCOSMO - رنگ مو

با روغن macadamia

مافرمول نوآورانه است که ترکیبی از عملکرد رنگ طبیعی در نتیجه برای یک پرچین تا 100٪ *. آمونیاک در 0 ٪. بازتاب کامل، شدید و پیچیده ، مو نور، آب و نور.
در جعبه : 60 لوله میلی لیتر

privacy policy