2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


HAIRSTICKER: فرمت در موهای موجدار
HAIRSTICKER: فرمت در موهای موجدار - DI BIASE HAIR - فرمت برای مو

HAIRSTICKER: فرمت در موهای موجدار
DI BIASE HAIR

HAIRSTICKER: فرمت در موهای موجدار

کد STKR 4 سانتی متر عرض
طول: از 50 سانتی متر.
سایه: سایه رنگ طبیعی و رگه های رنگی ظریف 28 12.
فرمت: جعبه بخش 10.

Related

HAIRKERATIN - DI BIASE HAIR
HAIREASY - DI BIASE HAIR
HAIRKITFIVE - DI BIASE HAIR
privacy policy