2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


GUM BEACH
GUM BEACH - ID HAIR PRODUCTS - محصول مرد رنگ

GUM BEACH
ID HAIR PRODUCTS

GUM BEACH

تعداد ماکارونی ثابت
ثابت کننده رب، اختصاص داده شده به مشتریان مرد ، به تعریف شاخ و برگ دمدمی مزاج تر است. از مو سرکش مجعد خشک و خشک، خمیر مدل سازی است که وعده دوام یک ژل در یک فرمول است که به آب
حجم، جدایی برای پایان تصفیه.
جعبه های : قوطی .

Related

privacy policy