2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


دائمی
دائمی - ALLWAVES - مو دائمی

پرماننته

دائمی نوآورانه غنی شده با ارزش مواد تشکیل دهنده فعال است که می تواند به دست آوردن یک حلقه الاستیک و تونیک و موج دار شدن مناسب و پایدار ، خروج از موهای نرم و معطر.

موجود در نسخه های :
• STRONG مو طبیعی
• LIGHT برای مو درمان
ظرف: 500 میلی لیتر بطری

تعداد خنثی
خنثی برای دائمی طراحی شده برای رسیدن به یک فعالیت خنثی موثر همراه با تهویه و volumizing مو.
در جعبه : 1000 بطری میلی لیترprivacy policy