2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


بافت - MIX I و II
بافت - MIX I و II - SEBASTIAN - ژل و پایان مو

بافت - MIX I و II
SEBASTIAN

درمان به سفارشی کردن ظاهر از هر بافت

خدمات

توجه به نیاز مشتری سفارشی. این سرویس شامل دو محصولات:

قوام دهنده و

برای اهدا بدن
SILKENER به نرمی.

تعداد روش استفاده : مخلوط کردن دو محصولات با توجه به ترکیب بهترین به مشتری مناسب ، به کار بردن درمان به دست آمده در حوله خشک شده مو، هر بخش. تحت یک منبع گرما برای 10-15 دقیقه. اجازه دهید تا خشک شود اجازه می دهد محصول به خشک ، و سپس به طور کامل با آب پاک.
در جعبه : لوله .

Related

FLOW wipped CREAM - SEBASTIAN
FLOW 9 و معجون معجون 9 LITE - SEBASTIAN
FOAM FLOW Thickefy - SEBASTIAN
LOW - STYLIXIR - SEBASTIAN
رام کردن اکسیر - SEBASTIAN
Hydre - SEBASTIAN
privacy policy