2018
קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות


עברית


MANIA הקצר
MANIA הקצר - KERASTASE - שיער ג'לוגימור

MANIA הקצר
KERASTASE

פיסול עיסת כוכבים - להיות כדי

תוצאות סטיילינג: בקרה - גמישות
נערך אפקט 24 שעות מאט. תיקון :
תרכובות קסילוזושומנים המעניקים רכותלגמישות, תוך הבטחת
: טכנולוגיהסגנון: מאניה קצרה היאדבק שמגדירומעצב אתהתסרוקת אידיאלית לשיער קצרובינוני
. תיבה : 75 צנצנת מיליליטר

privacy policy