2018
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย


CREATE : มูส STRONG EXTRA
CREATE : มูส STRONG EXTRA - LABEL.M - สเปรย์ ผม

CREATE : มูส STRONG EXTRA
LABEL.M

CREATE : มูส STRONG EXTRA

แข็งแกร่ง เป็นพิเศษ สูตร มูส มูส ที่โดดเด่นด้วยใหม่และมีประสิทธิภาพ มากขึ้นเพื่อให้ ร่างกายของ ผมอย่างสม่ำเสมอ ปิดผนึก ด้วย ยาวนาน ป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผม บาง.

เด กล่อง : 200 มล.

Related

CREATE : VOLUME มูส - LABEL.M
CREATE : VOLUME โฟม - LABEL.M
CREATE : Souffle - LABEL.M
privacy policy