2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


MÀU TINH KHIẾT
MÀU TINH KHIẾT - GOLDWELL - Giai điệu trên Tone - tóc

MÀU TINH KHIẾT
GOLDWELL

MÀU TINH KHIẾT

Là một hệ thống sáng tạo màu mà giới thiệu một chiều hướng mới của màu sắc. Hành động Tinh khiết chất màu dựa trên màu sắc HD công nghệ phát triển trong hợp tác với Fujifilm Trường đại học kỹ thuật Dresden. Chất tăng cường màu sắc của tóc cho sức mạnh và sáng chói.

privacy policy