2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


Máy sấy tóc VỚI CÔNG NGHỆ NANO SILVER
Máy sấy tóc VỚI CÔNG NGHỆ NANO SILVER - RETRO.upgrade - Máy sấy tóc

Máy sấy tóc VỚI CÔNG NGHỆ NANO SILVER
RETRO.upgrade

Phon CON TECNOLOGIA NANO SILVER

máy sấy tóc

với công nghệ Silver Nano, 2000W.
Xóa tất cả các vi khuẩn và vi trùng hiện diện trên tóc.
-. Tạo ion âm để không điện khí hoá tóc
- 2 tốc độ
.-. 3 cấp nhiệt
-. 2000W động cơ cho hiệu suất cao
-. Shot của không khí lạnh
-. Vòng từ hóa để dễ dàng mở

Related

privacy policy