.

brands for hairstylist

2021

Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

DUNE 90
Máy sấy tóc

PRODUCTS N°: 4
KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC - DUNE 90

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC
DUNE 90

Tính năng:-cáp điện 3 m. Sức mạnh:-2400 watts tại 220/240 V KHÍ:-24 l/sec. (khối lượng của không khí điều trị)-tốc độ 106 l/sec....

Tính năng:-cáp điện 3 m. Sức mạnh:-2400 watts tại 220/240 V KHÍ:-24 l/sec. (khối lượng của không khí điều trị)-tốc độ 106 l/sec....

X

privacy