EXTREMO ❤️ PHươNG PHáP đIềU TRị - CHăM SóC TóC

.

brands for hairstylist

2023

Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

EXTREMO
Phương pháp điều trị - chăm sóc tóc

PRODUCTS N°: 11
LINEA ANTIFORFORA - EXTREMO

LINEA ANTIFORFORA
EXTREMO

DẦU GỘI ĐIỀU TRỊ GÀUvới dầu chanh dây và lưu huỳnh sinh họcNgăn ngừa sự hình thành gàu và loại bỏ ngứa da. Nó không chứa Sodium Laureth Sulf...

DẦU GỘI ĐIỀU TRỊ GÀUvới dầu chanh dây và lưu huỳnh sinh họcNgăn ngừa sự hình thành gàu và loại bỏ ngứa da. Nó không chứa Sodium Laureth Sulfate hoặc Parabens. bao bì: chai 250 và 1000 ml. ...

X

privacy