2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


HỆ THỐNG MÀU SỬA CHỮA
HỆ THỐNG MÀU SỬA CHỮA - RENEE BLANCHE - Sản phẩm đặc biệt dành cho tóc

HỆ THỐNG MÀU SỬA CHỮA
RENEE BLANCHE

HỆ THỐNG MÀU SỬA CHỮA

sửa màu
Sản phẩm cho phép việc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ màu sắc, để lại tóc trong điều kiện tuyệt vời. Nhờ vào các ống có kích thước tiện dụng có thể chỉ áp dụng cho số lượng sản phẩm mà bạn muốn.

Related

privacy policy