.
2021

کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ایفارسی

ANGEN'S
TOP 100
محصولات برای آرایشگری

ANGEN'S

ANGENS ANGEN'S فرمت برای مو
فرمت برای مو

ANGENS

100٪ اکستنشن مو طبیعی با زنان Ängen می تواند لوکس از حفظ با مد داشته باشد : جدیدترین خط مو نیازهای مختلف...

اطلاعات محصول
رشته IN HAIR طبیعی با کراتین ANGEN'S فرمت برای مو
فرمت برای مو

رشته IN HAIR طبیعی با کراتین

تعداد HAIR STRAIGHT طول در دسترس است: هنر اشتباه AE1600XL. 70/75 سانتی متر. سیستمهای اطلاعات هنر AE1600L. 55/60 سانتی ...

اطلاعات محصول
رشته IN HAIR طبیعی با کراتین ANGEN'S فرمت برای مو
فرمت برای مو

رشته IN HAIR طبیعی با کراتین

تعداد مجعد مو طول موجود : سیستمهای اطلاعات هنر AE1500R. 55/60 سانتی متر. COLORS 1B ، 2، 4 ، 6، 8 ، 10، 12 ، 14، 17، 26، 2...

اطلاعات محصول

X

privacy