.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

sản phẩm cho mái tóc
EXITENN

EXITENN

EMULSION oxy hóa EXITENN Tóc phát triển màu
Tóc phát triển màu

EMULSION oxy hóa

nhũ tương oxy hóa ổn định trong kem chống nắng, sử dụng thuốc nhuộm và tẩy trắng. Sản phẩm chất làm mềm nhúng mà hành động trong quá trì...

THÔNG TIN SẢN PHẨM

X

privacy